Αρχείο κατηγορίας Οι μαθητές δημιουργούν Τέχνη

Τα αποτελέσματα του πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο “Οι μαθητές δημιουργούν Τέχνη”

Σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του πολιτιστικού προγράμματος “Οι μαθητές δημιουργούν Τέχνη”. Το πρόγραμμα  εκπονήθηκε από τις καθηγήτριες: Αικατερίνη Σάρκου, Ευαγγελία Κομνηνού, Ματίλντα Χαρίδη, με τη συνεργασία μαθητών από όλες τις τάξεις

1. Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης “Μια τρελή τρελή οικογένεια”:

Πρόγραμμα 5 page 0002

Πρόγραμμα 5 page 0001

2. Αφίσα θεατρικής παράστασης:

Αφίσα 1 1

3. Δείγμα από το ολοκληρωμένο βιβλίο με τις θεατρικές διασκευές:Θεατρικά Ανάλεκτα Δείγμα 00001 2Θεατρικά Ανάλεκτα Δείγμα 00002 2Θεατρικά Ανάλεκτα Δείγμα 00003 2Θεατρικά Ανάλεκτα Δείγμα 00004 2Θεατρικά Ανάλεκτα Δείγμα 00005 2