Αρχείο κατηγορίας Προαγωγικές/Απολυτήριες/Κατατακτήριες εξετάσεις, Ιούνιος 2024

Προαγωγικές/Απολυτήριες/Κατατακτήριες Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2024

 Πρόγραμμα Προαγωγικών/Απολυτηρίων/Κατατακτήριων Εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2024

Ύλη Προαγωγικών/Απολυτηρίων/Κατατακτήριων Εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2024
Α’ Τάξη
Ύλη Προαγωγικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2024
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Μαθηματικά
Φυσική
Βιολογία
Ιστορία
Αγγλικά Αρχάριοι
Αγγλικά Προχωρημένοι
Β’ Τάξη
Ύλη Προαγωγικών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2024
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Μαθηματικά
Φυσική
Βιολογία
Ιστορία
Αγγλικά Αρχάριοι
Αγγλικά Προχωρημένοι
Γ’ Τάξη
Ύλη Απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2024 
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Μαθηματικά
Φυσική
Βιολογία
Ιστορία
Αγγλικά Αρχάριοι
Αγγλικά Προχωρημένοι
Γ’ Τάξη
Ύλη Κατατακτήριων εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2024 
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Μαθηματικά
Φυσική
Βιολογία
Ιστορία
Αγγλικά Προχωρημένοι
Χημεία
Θρησκευτικά
Γαλλικά
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Τεχνολογία
Πληροφορική
Μουσική
Καλλιτεχνικά
Εργαστήρια Δεξιοτήτων