Πρόγραμμα ARSINOE

Το σχολείο μας συμμετέχει πιλοτικά,  μεταξύ 10 επιλεγμένων σχολείων, στο πρόγραμμα Arsinoe, ένα ευρωπαϊκό έργο HORIZON 2020 με τίτλο “Κλιματικά ανθεκτικές περιοχές μέσω ολιστικών λύσεων και καινοτομιών“.