Μαθηματικά ύλη 2024, Α’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΛΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Από το Βιβλίο Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου:

ΜΕΡΟΣ Α΄- ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο :      1.4,  1.5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :       2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :       3.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο :       4.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο :       5.1, 5.2

ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο :    1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :    2.3, 2.6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :     3.1, 3.2

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

Η καθηγήτρια

Ορταντζόγλου Μ.