Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Γραμματεία ύλη 2024, Ά τάξη

Ύλη προαγωγικών εξετάσεων στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας 

Α’ Γυμνασίου, Σχολικό έτος 2023-24

Από το σχολικό βιβλίο:

Μπεζαντάκος, Ν. Παπαθωμάς, Α. Λουτριανάκη, Ε. Χαραλαμπάκος, Β. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου. Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».

2η Ενότητα Α. σελ. 14-16. Γ. 18-19.

3η Ενότητα Α. Β. Γ1. σελ. 20-24 και σελ. 27 Άσκηση 1.

4η Ενότητα Β2. Γ1. Γ2. Γ3. σελ. 31-35.

5η Ενότητα Β2. Γ1. Γ2. Γ3. σελ. 40-43.

6η Ενότητα Γ. σελ. 50-51.

7η Ενότητα Α. σελ. 52-54, Β2. Γ1. Γ2. Γ3. Γ4. σελ. 56-59.

8η Ενότητα Γ. σελ. 65-67.

9η Ενότητα Α. σελ. 68-70, Γ1. Γ2. Γ3. σελ. 73-75.

11η Ενότητα Γ. σελ. 88-89.

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

 

Οι καθηγήτριες

Ανυφαντή Α.

Τζίτζη Αικ.

Ύλη προαγωγικών εξετάσεων στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση 

Α’ Γυμνασίου Σχολικό έτος 2023-24

Από το σχολικό βιβλίο:

Σαμαρά, Μ. & Τοπούζης Κ. Αρχαία Ελληνικά (Μτφρ.) Ομηρικά έπη Οδύσσεια Α’ Γυμνασίου. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».

1η Ενότητα σελ. 17-20.

2η Ενότητα σελ. 21-25.

5η Ενότητα σελ. 39-44.

8η Ενότητα σελ. 57-62.

11η Ενότητα σελ. 73-78.

14η Ενότητα σελ. 90-95.

22η Ενότητα σελ. 127-130.

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

 

Οι καθηγήτριες

Ανυφαντή Α.

Τζίτζη Αικ.