Ιστορία ύλη 2024, Α’ Τάξη

Ιστορία Α’ Τάξη

Ύλη προαγωγικών εξετάσεων Σχολικού Έτους 2023-2024

Από το σχολικό βιβλίο  ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  της Α’ Τάξης (‘Εκδοση 2013) ορίζονται:

Aπό το Κεφάλαιο Β’ οι σελίδες  21-35.

Από το Κεφάλαιο Δ’ οι σελίδες  43-53,57-62,65,66,67.

Από το Κεφάλαιο Ε’ οι σελίδες 69-81.

Από το Κεφάλαιο ΣΤ’ οι σελίδες 82-85.

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

 

Οι καθηγήτριες

Ιγνατιάδου Α.

Κατσαφάδου Μ.