Μαθηματικά ύλη 2024, Β’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΥΛΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023-2024

ΜΕΡΟΣ Α΄- ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο :      1.2,  1.4,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :       2.1, 2.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :       3.2, 3.3, 3.4, 3.5

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο :    1.2, 1.3, 1.4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :    2.1, 2.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :     3.1, 3.3, 3.5

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

 

Οι καθηγήτριες

Ορταντζόγλου Μ.

Φωτίου Αικ.