Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Γραμματεία ύλη 2024, Γ’ Τάξη

ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 

από το σχολικό εγχειρίδιο “Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου”

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

2η: Γ1          Σελ.17-21

4η: Α-Β  Σελ.30-34

6η: Γ             Σελ.49-51

8η:A-B-Γ1   Σελ.60-69(αφαιρούνται οι αυτοπαθητικές αντωνυμίες)

9η:A-B-Γ       Σελ.70-79

10η:A-B-Γ     Σελ.80-85

11η:A-Β-Γ     Σελ.86-91( από τις δευτερεύουσες προτάσεις αφαιρούνται οι αναφορικές : ονοματικές και επιρρηματικές)

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

 

Οι καθηγήτριες

Κομνηνού Ευ.

Χαρίδη Μ.

ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Από το σχολικό εγχειρίδιο «Δραματική Ποίηση – Ευριπίδη Ελένη» των Δεσύπρη Ν., Παπαγεωργάκη Δ., Ράμμου Χ., Τσενέ Κ.

ορίζονται ως εξεταστέα ύλη οι στίχοι:

Πρόλογος: 1-191

Α΄ Επεισόδιο: 437-575

Επιπάροδος – Β΄ Επεισόδιο: 576-730

Β΄ Επεισόδιο: 942-1139

Β΄ Επεισόδιο: 1140-1219

Γ΄ Επεισόδιο: 1286-1424

Δ΄ Επεισόδιο: 1500-1592

Έξοδος: 1653-1778

Έξοδος: 1779-1870

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

 

Οι καθηγήτριες

Κομνηνού Ευ.

Τζίτζη Αικ.