Μαθηματικά ύλη 2024, Γ’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ/ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2023-24

από το σχολικό εγχειρίδιο “Μαθηματικά Γ’ Γυμνασίου”

ΜΕΡΟΣ Α΄- ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο :      1.2,  1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο :       2.2, 2.5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :       3.3

ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο :     1.1, 1.2, 1.3, 1.5Β

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

 

Οι καθηγήτριες

Ορταντζόγλου Μ.

Φωτίου Αικ.