Φυσική ύλη 2024, Γ’ Τάξη

2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας

Σχολικό έτος 2023-2024

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ   ΥΛΗ  ΦΥΣΙΚΗΣ  Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Βιβλίο Φυσικής Γ Γυμνασίου
1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη Σελίδες 11-12
1.2 Το ηλεκτρικό φορτίο Σελίδες 12-14
1.3 Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου Σελίδες 15-16
1.5 Νόμος του Κουλόμπ Σελίδες 22-24
2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα Σελίδες 35-39
2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα Σελίδες   39-40 και η παράγραφος σελίδας 43 “Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι αναπαραστάσεις του”
2.3 Ηλεκτρικά δίπολα Σελίδες 43-46
2.5 Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων Σελίδες 54-58
3.6 Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος Σελίδες 79-82
5.1 Μηχανικά κύματα Σελίδες 98-100
5.2 Κύμα και ενέργεια Σελίδες 100-101
5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος Σελίδες 101-102 Εκτός της απόδειξης της σχέσης u=λ.f
5.4  Ήχος Σελίδες 104-106
5.5 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου Σελίδες 106-108

 

7.1 Ανάκλαση του φωτός Σελίδες 128-130
Τετράδιο εργασιών Φυσικής Γ Γυμνασίου
Ο νόμος του Ohm Εργαστηριακή άσκηση 2 σελ. 10-13

ΌΧΙ  ερωτήσεις, ασκήσεις ή επιμέρους ερωτήματα τα οποία αναφέρονται σε ύλη που αφαιρέθηκε.

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

Η καθηγήτρια

Λυμπερτού Χ.