Ιστορία ύλη 2024, Γ’ Τάξη

Ύλη απολυτηρίων / κατατακτηρίων εξετάσεων

στο μάθημα της Ιστορίας Γ’ Γυμνασίου

Σχολικό έτος 2023-2024

Από το σχολικό βιβλίο: Λούβη, Ε. & Ξιφαράς, Δ. (2007). Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ’ Γυμνασίου. Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος».

Ενότητα 1: Η εποχή του Διαφωτισμού σελ. 11 -13.

Ενότητα 3: Η έκρηξη και η εξέλιξη της Γαλλικής Επανάστασης (1789- 1794) σελ. 16-19

Ενότητα 4: η υποενότητα: Το συνέδριο της Βιέννης σελ. 22.

Ενότητα 5: Ο Ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι.: η υποενότητα: Οικονομικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί σελ. 23-24.

Ενότητα 7: Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες σελ. 28-29

Ενότητα 8: Η εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1827): Υποενότητες: Ευνοϊκή συγκυρία, Επαναστατικές εστίες, Οι πρωταγωνιστές σελ. 30.

Ενότητα 9: Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση κράτους σελ. 33-34.

Ενότητα 10: Ελληνική Επανάσταση και Ευρώπη σελ. 35-37.

Ενότητα 13: Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης υποενότητες: Πληθυσμιακές μεταβολές, Κοινωνικοί μετασχηματισμοί, Το κίνημα για τη χειραφέτηση της γυναίκας. σελ. 44 και 45.

Ενότητα 17: Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της Ελληνικής Επανάστασης (1829) σελ. 55-56.

Ενότητα 18: Από την άφιξη Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843 σελ. 57-58.

Ενότητα 19: Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) σελ. 59-60.

Ενότητα 20: Από την έξωση του Όθωνα (1862) ως το κίνημα στο Γουδί (1909) σελ. 61-63.

Ενότητα 23: Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα. Υποενότητες: Έκταση, Πληθυσμός, Αγροτικός τομέας, Εμπόριο, Ναυτιλία, Τραπεζικό σύστημα, Βιομηχανία, Μετανάστευση, Γυναικείο ζήτημα σελ. 69-71.

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

 

 

Οι καθηγήτριες

Ανυφαντή Α.

Κατσαφάδου Μ.

Χαρίδη Μ.