Αγγλικά Αρχάριοι ύλη 2024, Γ’ Τάξη

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ     ΕΠΙΠΕΔΟ: ΑΡΧΑΡΙΟΙ

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

  • Think Teen! 3rd Grade of Junior High School, Student’s Book

Unit 1: σελίδες 3-5, 7, 9-12

Unit 2: σελίδες 13-15, 17-19, 21, 23

Unit 3: σελίδες 26, 28-29, 31-33, 35-36

Unit 4: σελίδες 40-41, 43, 47-48

Grammar: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, word formation, transformations, gerund-infinitive.

Writing and Mediation: a postcard, an informal letter/email.

  • Think Teen! 3rd Grade of Junior High School, Workbook

Unit 1: σελίδες 5-8

Unit 2: σελίδες 14-18, 24

Unit 3: σελίδες 26, 29

Unit 4: σελίδες 35-36, 40-41

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

 

Οι καθηγήτριες

Ανδρονίκου Α.

Κατσαφάδου Μ.