Χημεία ύλη 2024, Γ’ Τάξη

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Από το σχολικό βιβλίο «ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» (Π. Θεοδωρόπουλος, Π. Παπαθεοφάνους, Φ. Σιδέρη,Βιβλίο Μαθητή, εκδ. ΙΤΥΕ Διόφαντος), ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα παρακάτω:

1η Ενότητα Οξέα – Βάσεις – Άλατα

1.1 Ιδιότητες των οξέων

1.2 Οξέα κατά Arrhenius

1.3 H κλίμακα pH ως μέτρο της οξύτητας

1.4 Το pHτου καθαρού νερού

1.5 Το pHτων όξινων διαλυμάτων

1.6 Μέτρηση του pH ενός διαλύματος

2.1 Ιδιότητες των βάσεων

2.2 Βάσεις κατά Arrhenius

2.3 Η κλίμακα pHως μέτρο της βασικότητας

3.1 Εξουδετέρωση

5.1 Ανθρώπινος οργανισμός

2η Ενότητα: Ταξινόμηση των Στοιχείων

1.2 Στο σήμερα: ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας

1.3 Τα μέταλλα και τα αμέταλλα στον περιοδικό πίνακα

2.1 Γενικά (τα αλκάλια)

2.2 Ιδιότητες των αλκαλίων

3.1 Μέταλλα και αμέταλλα

3.4 Τα κράματα

4.1 Γενικά (ο άνθρακας)

4.2 Φυσικοί άνθρακες

3η Ενότητα: Η χημεία του άνθρακα

1.1 Γενικά

1.3 Καύση των υδρογονανθράκων (μόνο σελίδα 82)

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

Η καθηγήτρια

Κουρή Μ.