Θρησκευτικά ύλη 2024, Γ’ Τάξη

Ύλη Γραπτών Κατατακτηρίων εξετάσεων για το μάθημα των Θρησκευτικών
Τάξη Γ΄ Γυμνασίου
από το σχολικό εγχειρίδιο: 
Α Θεματική  Ενότητα σελίδα 8
Ε Θεματική Ενότητα  σελ.42,43,44,45,53,55,56,57,58,59, 60.

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

Η καθηγήτρια

Σάρκου Αικ.