Γαλλικά ύλη 2024, Γ’ Τάξη

Ύλη Κατατακτηρίων εξετάσεων το Μάθημα Γαλλικών Γ’ Τάξης
Από το βιβλίο Micro Intervalle(Διδακτικό Υλικό Γαλλικής Γλώσσας)
ορίζονται οι σελίδες:
10,12,13,16 (On va à Paris? Ii faut louer une chambre),
30,(Le Passé Composé des verbes français),
31(L’Imparfait des verbes français).

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

Η καθηγήτρια

Κατσαφάδου Μ.