Πληροφορική ύλη 2024, Γ’ Τάξη

Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων 2024 στο μάθημα της Πληροφορικής Γ’ Τάξης 

Από το σχολικό Εγχειρίδιο “Πληροφορική Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου” :

κεφάλαιο 1, σελ. 176-185 : “Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό”.
κεφάλαιο 2, σελ. 186-202 : “Ο προγραμματισμός στην πράξη”

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

 

Οι καθηγητές

Παπαδόπουλος Γ.

Καϊλη Μ.