Τεχνολογία ύλη 2024, Γ’ Τάξη

2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας

Σχολικό Έτος: 2023-2024

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

 1. Ορισμοί: Επιστήμη, Τεχνολογία, Εφευρίσκω, Ανακαλύπτω, Καινοτομία.
 2. Πνευματική ιδιοκτησία και οι κατηγορίες αυτής (Πνευματικά δικαιώματα, Εμπορικό σήμα, Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – Πατέντα, Εμπορικό μυστικό).
 3. Τι είναι έρευνα και τι επιστημονική έρευνα;
 4. Η διαδικασία της επιστημονικής έρευνας.
 5. Μεταβλητές – Ερευνητική διαδικασία:
 • Τι ορίζουμε ως μεταβλητή και ποια τα χαρακτηριστικά αυτής;
 • Τι είναι σταθερά;
 • Πότε ένα χαρακτηριστικό είναι μεταβλητή για τα στοιχεία ενός συγκεκριμένου συνόλου και ποτέ είναι σταθερά για τα στοιχεία ενός άλλου συνόλου;
 • Η διάκριση των μεταβλητών στην ερευνητική διαδικασία (εξαρτημένη, ανεξάρτητη και ελεγχόμενες μεταβλητές).
 • Η προσπάθεια των ερευνητών για την εύρεση αποδεικτικών στοιχείων για τη σχέση ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής, αφού σταθεροποιήσουν τους υπόλοιπους παράγοντες.
 1. Ο τίτλος μιας έρευνας: Χαρακτηριστικά και τυπική διατύπωση αυτού.
 2. Υπόθεση μιας έρευνας: Πώς διατυπώνεται, πώς εξετάζεται, τι αντικατοπτρίζει;

Το υλικό του μαθήματος βρίσκεται στα έγγραφα, στην e-class, στο μάθημα  “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Γ1Β, Γ2, Γ3 ΤΑΞΗ)”,  της εκπαιδευτικού  Τσαμπουνάρα Αλεξάνδρας.

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

 

Οι καθηγητές

Μόρφης Π.

Τσαμπουνάρα Α.