Βιολογία ύλη 2024, Α’ Τάξη

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Από το σχολικό βιβλίο «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»(Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα, Α. Καμπούρη, Βιβλίο Μαθητή, εκδ. ΙΤΥΕ Διόφαντος) ως εξεταστέα ύλη ορίζονται οι εξής ενότητες:

1.1 Τα χαρακτηριστικά των οργανισμών

1.2 Κύτταρο: η μονάδα της ζωής

1.3 Η οργάνωση των πολυκύτταρων οργανισμών (ΟΧΙ η υποενότητα: Ποικιλομορφία και ταξινόμηση των οργανισμών)

2.1 Η παραγωγή θρεπτικών ουσιών στα φυτά – Η φωτοσύνθεση

2.4 Η πρόσληψη ουσιών και η πέψη στον άνθρωπο

3.4 Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στον άνθρωπο (μόνο οι σελίδες 65-66 και 68-69)

Ο Διευθυντής

Μόρφης Πέτρος

Η καθηγήτρια

Κουρή Μ.