Υπεύθυνοι καθηγητές τμημάτων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΤΜΗΜΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Α1 ΣΕΛΙΝΑ
Α2 ΑΝΥΦΑΝΤΗ
Α3 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
Β1 ΚΑΡΝΑΒΑΣ
Β2 ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΡΑ
Β3 ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ
Γ1 ΦΩΤΙΟΥ
Γ2 ΧΑΡΙΔΗ
Γ3 ΚΟΜΝΗΝΟΥ

Πράξη 02/08-09-2023 ΣΔ 2ου Γ/σίου Ν. Φιλ/φειας