Έπαινοι και βεβαιώσεις συμμετοχής της Περιβαλλοντικής Ομάδας στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ σχολείο page 00012ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ μαθητής page 0001Βεβαίωση Δικτύου Βιώσιμη πόλη 2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας page 0001